CENTRUL RESURSELOR INFORMAȚIONALE DE STAT
REGISTRU

Despre întreprindere

Pagina principală>Despre întreprindere> Centrul de presa>
11.02.2008

Paşaportul cu date biometrice - cetăţenilor Republicii Moldova

Întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.125 din 08.02.2008 „Privind punerea în aplicare a paşapoartelor şi a altor documente de călătorie, care conţin date biometrice suplimentare” cetăţenii Republicii Moldova au posibilitate se depună actele pentru perfectarea paşaportului cu date biometrice.

Acest document se implementează la recomandările organizaţiei mondiale a aviaţiei civile. Paşaportul are pe copertă un semn special, care confirmă, că documentul dat deţine informaţie biometrică a posesorului respectiv.

Cipul electronic conţine informaţia privind datele biometrice, inclusiv amprentele ambelor degete arătătoare. Informaţia se întroduce datorită unui mecanism special şi ulterior se confirmă prin semnătura digitală, garantînd astfel integritatea personalităţii şi corectitudinea datelor întroduse în cip

Paşapoartele cu date biometrice vor circula concomitent cu paşapoartele cetăţenilor Republicii Moldova eliberate anterior.

Pentru perfectarea paşaportului biometric cetăţenii Republicii Moldova se vor adresa în Secţia servicii prestate (str. A. Puşkin, 42), Secţia de evidenţă şi documentare a populaţiei sectorului Centru (str. 31 August 1989. 97), Ciocana (str. Sadoveanu, 22/1), Secţia documentare urgentă (mun. Chişinău Gh. Asachi 11/1), Secţia documentare urgentă 2 (mun. Chişinău A. Doga 30/1).

La moment cetăţenii pot depune cererile pentru perfectarea paşapoartelor în termen de 1 lună, 25 zile, 20 zile, 15 zile, 10 zile sau 5 zile.

Web-design by DPSN
Powered by AIM2
Search powered bylogo google
Copyright 2000-2015 ÎS CRIS REGISTRU