CENTRUL RESURSELOR INFORMAŢIONALE DE STAT
REGISTRU

Produse şi servicii

Pagina principală>Produse şi servicii> Eliberarea actelor de identitate şi evidenţa populaţiei>

Permis de şedere provizorie pentru cetăţeni străini şi apatrizi domiciliaţi temporar în Republica Moldova (IR/IC)

Permis de şedere provizorie – act de identitate oficial, eliberat de autoritatea competentă pentru străini în conformitate cu prevederile legii, care atestă identitatea şi statutul juridc al străinului, dreptul de şedere al titularului în Republica Moldova, precim şi durata şi scopul pentru care s-a acordat acest drept, şi care este valabil doar pe teritoriul Republicii Moldova.

Permisul de şedere provizorie se eliberează străinului, căruia i s-a acordat sau i s-a prelungit dreptul de şedere provizorie, pe perioada de valabilitate a dreptului de şedere în Republica Moldova a titularului, dar care nu poate depăşi termenul de valabilitate a paşaportului cetăţeanului străin sau documentului de călătorie valabil, emis de statul, unde persoana îşi are stabilit domiciliul.

Pentru obţinerea permisului de şedere provizorie în legătură cu expirarea termenului de valabilitate, străinul este obligat să se adreseze la Ghişeul unic de documentare a străinilor din cadrul Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne cu cel puţin 30 de zile pînă la producerea acestei situaţii.

 

informaţii generale

termene şi tarife

înlesniri

Modele:

Permisul de şedere provizorie de generaţia I

Permis de şedere pentru cetăţenii străini, domiciliaţi provizoriu pe teritoriul RM Permis de şedere pentru cetăţenii străini, domiciliaţi provizoriu pe teritoriul RM Permis de sedere pentru apatrizii, domiciliati provizoriu pe teritoriul RM Permis de sedere pentru apatrizii, domiciliati provizoriu pe teritoriul RM

Permisul de şedere provizorie de generaţia II,
eliberat începînd cu 7 martie 2013

Permis de şedere pentru cetăţenii străini, domiciliaţi provizoriu pe teritoriul RM Permis de şedere pentru cetăţenii străini, domiciliaţi provizoriu pe teritoriul RM Permis de sedere pentru apatrizii, domiciliati provizoriu pe teritoriul RM Permis de sedere pentru apatrizii, domiciliati provizoriu pe teritoriul RM

Categorii de solicitanţi:

Permisul de şedere provizorie se eliberează străinilor, cărora li s-a acordat sau, după caz, prelungit dreptul de şedere provizorie în Republica Moldova:

  • pentru imigrare la muncă;
  • pentru studii;
  • pentru reîntregirea familiei;
  • pentru activităţi umanitare sau religioase;
  • pentru tratament medical de lungă durată, balneosanatorial şi de recuperare;
  • pentru alte scopuri, în care activitatea străinului nu contravine legislaţiei Republicii Moldova sau prezenţa lui pe teritoriul Republicii Moldova este necesară în interes public sau de securitate naţională.

Permisele de şedere, eliberate pînă la 7 martie 2013, rămîn valabile pînă la expirarea termenului de valabilitate al acestora.


Informaţie pregatită:
Departamentul registrelor informaţionale de stat
Pagina actualizată: 01.11.2013
Web-design by DPSN
Powered by AIM2
Search powered bylogo google
Copyright 2000-2014 ÎS CRIS REGISTRU