CENTRUL RESURSELOR INFORMAȚIONALE DE STAT
REGISTRU

Produse şi servicii

Pagina principală>Produse şi servicii> Eliberarea actelor de identitate şi evidenţa populaţiei>

Permis de şedere provizorie pentru cetăţeni străini şi apatrizi domiciliaţi temporar în Republica Moldova (IR/IC)

Permis de sedere provizorie – act de identitate oficial, eliberat de autoritatea competenta pentru straini în conformitate cu prevederile legii, care atesta identitatea si statutul juridc al strainului, dreptul de sedere al titularului în Republica Moldova, precim si durata si scopul pentru care s-a acordat acest drept, si care este valabil doar pe teritoriul Republicii Moldova.

Permisul de sedere provizorie se elibereaza strainului, caruia i s-a acordat sau i s-a prelungit dreptul de sedere provizorie, pe perioada de valabilitate a dreptului de sedere în Republica Moldova a titularului, dar care nu poate depasi termenul de valabilitate a pasaportului cetateanului strain sau documentului de calatorie valabil, emis de statul, unde persoana îsi are stabilit domiciliul.

Pentru obtinerea permisului de sedere provizorie în legatura cu expirarea termenului de valabilitate, strainul este obligat sa se adreseze la Ghiseul unic de documentare a strainilor din cadrul Biroului migratie si azil al Ministerului Afacerilor Interne cu cel putin 30 de zile pîna la producerea acestei situatii.

 

informatii generale

termene si tarife

înlesniri

Modele:

Permisul de sedere provizorie de generatia I

Permis de sedere pentru cetatenii straini, domiciliati provizoriu pe teritoriul RM Permis de sedere pentru cetatenii straini, domiciliati provizoriu pe teritoriul RM Permis de sedere pentru apatrizii, domiciliati provizoriu pe teritoriul RM Permis de sedere pentru apatrizii, domiciliati provizoriu pe teritoriul RM

Permisul de sedere provizorie de generatia II,
eliberat începînd cu 7 martie 2013

Permis de sedere pentru cetatenii straini, domiciliati provizoriu pe teritoriul RM Permis de sedere pentru cetatenii straini, domiciliati provizoriu pe teritoriul RM Permis de sedere pentru apatrizii, domiciliati provizoriu pe teritoriul RM Permis de sedere pentru apatrizii, domiciliati provizoriu pe teritoriul RM

Categorii de solicitanti:

Permisul de sedere provizorie se elibereaza strainilor, carora li s-a acordat sau, dupa caz, prelungit dreptul de sedere provizorie în Republica Moldova:

  • pentru imigrare la munca;
  • pentru studii;
  • pentru reîntregirea familiei;
  • pentru activitati umanitare sau religioase;
  • pentru tratament medical de lunga durata, balneosanatorial si de recuperare;
  • pentru alte scopuri, în care activitatea strainului nu contravine legislatiei Republicii Moldova sau prezenta lui pe teritoriul Republicii Moldova este necesara în interes public sau de securitate nationala.

Permisele de sedere, eliberate pîna la 7 martie 2013, ramîn valabile pîna la expirarea termenului de valabilitate al acestora.


Informatie pregatita:
Departamentul registrelor informationale de stat
Pagina actualizata: 20.05.2015
Web-design by DPSN
Powered by AIM2
Search powered bylogo google
Copyright 2000-2015 ÎS CRIS REGISTRU