CENTRUL RESURSELOR INFORMAȚIONALE DE STAT
REGISTRU

Produse şi servicii

Pagina principală>Produse şi servicii> Crearea și administrarea resurselor informaționale>

Prestarea serviciilor informaţionale

Informații generale:

Întreprinderea de Stat “Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru” dispune de un sistem unic al  resurselor informaţionale de stat care conţine informaţii referitoare la persoanele fizice, persoanele juridice şi mijloacele de transport.

Astăzi, sistemul integrat al resurselor informaţionale de stat  din cadrul Sistemului Naţional Informaţional al Republicii Moldova reprezintă una din condiţiile de bază pentru edificarea societăţii informaţionale, un mecanism real pentru consolidarea unui stat de drept, care asigură calitatea procesului decizional, reprezintă “inima” prestării serviciilor informaţionale de diverse nivele şi tipuri, vectorul principal al stabilităţii social-economice, platforma pentru egalitate în educaţie şi cultură, baza pentru securitatea statală şi apărarea drepturilor omului.

Asigurarea accesului la resursele informaţionale are loc prin următoarele mijloace:

  • Accesarea datelor din registre  prin intermediul tehnologiilor Web – SIC “Acces-Web”
  • Mecanisme standardizate de obţinere a datelor din registrele informaţionale bazate pe Web-Service – Interfaţa Unică de Obiecte (Common Object Interface).
  • Acces public prin intermediul reţelei Internet - „Verifică Datele”.
  • Acces la datele statistice din registre prin intermediul tehnologiilor Web – SIA „Statistica”

În conformitate cu  art.23 al  Legii “Cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat” nr.467 din 21.11.2003, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor îndeplineşte, în numele Guvernului, funcţia de posesor al resurselor informaţionale de bază.

În conformitate cu art.12 al Legii cu privire la registre nr. 71 din 22.03.2007 şi Hotărîrii Guvernului nr.625 din 22.05.2008, Guvernul Republicii Moldova a atribuit ÎS “CRIS “Registru” funcţiile de  deţinător şi administrator al resurselor informaţionale de stat de bază, care sunt:

Registrul de Stat al Populaţiei

Registrul de Stat al Unităţilor de Drept

Sistemul Informaţional Naţional Geografic (SING)

Toate celelalte resurse şi registre de stat fac parte la categoria „Resurse şi Registre Informaţionale de Stat departamentale”:

Registrul de stat al transportului (RST)

Registrul de stat al conducătorilor auto (RSCA)

Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat

Prestarea serviciilor informaţionale prin intermediul SIC „Acces -web”

Accesul la informaţia din resursele informaţionale de stat se efectuează în bază de contract, prin utilizarea software-ului specializat - Sistemul informaţional de căutare (SIC) “ACCES-Web”:

  • persoana fizică (inclusiv cetăţeni străini, cu domiciliul în Republica Moldova) - numele, prenumele, patronimicul, data naşterii, numărul, seria, valabilitatea documentului de identificare al persoanei, numărul de identificare de stat – IDNP, imaginea grafică, etc.;
  • persoana juridică - denumirea întreprinderii, adresa juridică, numărul de înregistrare, genurile de activitate, filialele şi reprezentanţele, informaţia cu privire la reorganizarea întreprinderii, datele de identificare ale conducătorului sau fondatorilor etc.;
  • unitatea de transport – caracteristicile tehnice ale autovehiculului, (tipul UT, marca/modelul, culoarea, numărul de stat de înregistrare), datele agregatelor (numărul caroseriei, motorului, şasiului, codul VIN), numărul şi seria documentului de înmatriculare, posesorul, etc.

Serviciile informaţionale ale ÎS „CRIS „Registru”, realizate prin SIC „ACCES-Web”, oferă vizualizarea informaţiei necesare şi garantat veridice, în regim on-line şi non-stop (24 din 24).

Categoriile solicitanților

Categoriile solicitanţilor a serviciilor informaţionale prin intermediul SIC „ACCES-Web”:

  • persoane juridice de drept public (în scopul exercitării atribuţiilor de serviciu care se află în competenţa acestora, în conformitate cu actele legislative şi normative a Republicii Moldova în vigoare);
  • persoanele juridice de drept privat(în scopul verificării veridicităţii informaţiei din documente prezentate de către persoanele fizice şi juridice – clienţi pentru subscrierea la serviciile prestate de către persoanele juridice de drept privat).

Baza normativ-juridică

Prestarea serviciilor informaţionale se realizează în strictă conformitate cu legislaţia şi actele normative din domeniu, în baza unui Contract de prestări servicii informaţionale, încheiat între ÎS „CRIS „Registru” şi persoana juridică de drept public sau privat, la depunerea de către aceasta a unei cereri în scris prin care solicită accesul la resursele informaţionale de stat .

DenumireaDescarcă
modelul cererii de acordare/modificare a accesului la resursele informaţionale; Microsoft Word document Adobe PDF document
cerinţele faţă de mijloacele tehnice pentru accesul la sistemul informaţional de căutare “ACCESS-Web” Microsoft Word document Adobe PDF document

Preţul serviciilor informaţionale:

Denumirea serviciuluiTermenul de prestarePreţul, lei
Eliberarea extrasului din registrul de stat (RSP, RST şi RSCV):    
a) pentru persoana juridică de drept public şi persoană fizică pentru care prezentarea gratuită a informaţiei este expres reglementată de lege (executor judecătoresc) 15 zile lucrătoare gratuit
b) pentru alte persoane juridice (pentru fiecare interpelare)b) pentru persoana juridică de drept privat, inclusiv notar şi avocat (pentru fiecare accesare în registru) 15 zile lucrătoare 60
10 zile lucrătoare 90
5 zile lucrătoare 120
3 zile lucrătoare 150
24 ore 180
Acordarea informaţiei, datelor statistice din Registrele de stat (RSP, RST şi RSCV) la comandă individuală: Conform contractului  
) pentru persoane juridice finanţate în volum deplin din bugetul de stat;   gratuit
b)pentru alte persoane juridice şi fizice   preţ contractual
Acordarea informaţiei din Registrele de stat (RSP, RST, RSCV şi RSUD) prin intermediul SIA „ACCES-Web”:    
) pentru persoane juridice finanţate în volum deplin din bugetul de stat;   gratuit
b) pentru alte persoane juridice, în dependenţă de cantitatea interpelărilor lunare(pentru fiecare interpelare);    
1-500 interpelări;   20
501-2000 interpelări;   18
2001 interpelări şi mai multe   15

Acordarea informaţiei din registrele de stat (RSP, RST, RSCV şi RSUD) prin intermediul SIA „COI”:

) pentru persoane juridice finanţate în volum deplin din bugetul de stat;

  gratuit
b) pentru alte persoane juridice;   preţ contractual
Prestarea serviciilor informaţionale prin intermediul SIA „Personal”   preţ contractual
Organizarea conexiunii securizate la resursele informaţionale de stat prin reţeaua Internet (pentru un utilizator)   1025
Acordarea „Informaţiei privind vehiculul” prin intermediul:  
a) reţelei Internet 30
b) operatorilor de telefonie mobilă  preţ contractual

Contacte:

Pentru contractarea serviciilor informaţionale prestate prin intermediul SIC „ACCES-Web” sau a datelor statistice din registrele de stat, apelaţi la numerele de telefon 022-50-45-81, 022-26-95-74.


Informația pregătită de:
Secţia prestări servicii
Pagina actualizată: 02.06.2015

Web-design by DPSN
Powered by AIM2
Search powered bylogo google
Copyright 2000-2015 ÎS CRIS REGISTRU