CENTRUL RESURSELOR INFORMAŢIONALE DE STAT
REGISTRU

Produse şi servicii

Pagina principală>Produse şi servicii> Eliberarea actelor de identitate şi evidenţa populaţiei>

Cetăţenia Republicii Moldova

informaţii generale

lista documentelor,
termene şi tarife

întrebări adresate frecvent

Informaţii generale:

Serviciile referitoare la cetăţenia Republicii Moldova includ examinarea cererilor privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere, redobîndire şi naturalizare, eliberarea adeverinţei privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova, a adeverinţei privind neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova, a adeverinţei prin care se garantează dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi a adeverinţelor privind alte probleme legate de cetăţenie.

Categorii de solicitanţi:

Persoane care au atins vîrsta de 18 ani şi au temei de a dobîndi cetăţenia Republicii Moldova în conformitate cu art.12, 17 şi art.16 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000.

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova se aprobă persoanelor care au atins vîrsta de 18 ani, cu condiţia prezentării adeverinţei privind deţinerea sau dobîndirea cetăţeniei altui stat ori a garanţiei dobîndirii cetăţeniei altui stat.

Cererea privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova se adresează Preşedintelui Republicii Moldova şi se depune numai de persoanele care au domiciliu legal şi obişnuit în străinătate, la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a Republicii Moldova.


Informaţie pregatită:
Departamentul registrelor informaţionale de stat
Pagina actualizată: 07.03.2012
Web-design by DPSN
Powered by AIM2
Search powered bylogo google
Copyright 2000-2014 ÎS CRIS REGISTRU