CENTRUL RESURSELOR INFORMAȚIONALE DE STAT
REGISTRU

Produse şi servicii

Pagina principală>Produse şi servicii> Eliberarea actelor de identitate şi evidenţa populaţiei>

Cetățenia RM Republicii Moldova

informatii generale

lista documentelor,
termene si tarife

întrebari adresate frecvent

Informatii generale:

Serviciile referitoare la cetatenia Republicii Moldova includ examinarea cererilor privind dobîndirea cetateniei Republicii Moldova prin recunoastere, redobîndire si naturalizare, eliberarea adeverintei privind acordarea cetateniei Republicii Moldova, a adeverintei privind neapartenenta la cetatenia Republicii Moldova, a adeverintei prin care se garanteaza dobîndirea cetateniei Republicii Moldova si a adeverintelor privind alte probleme legate de cetatenie.

Categorii de solicitanti:

Persoane care au atins vîrsta de 18 ani si au temei de a dobîndi cetatenia Republicii Moldova în conformitate cu art.12, 17 si art.16 din Legea cetateniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000.

Renuntarea la cetatenia Republicii Moldova se aproba persoanelor care au atins vîrsta de 18 ani, cu conditia prezentarii adeverintei privind detinerea sau dobîndirea cetateniei altui stat ori a garantiei dobîndirii cetateniei altui stat.

Cererea privind renuntarea la cetatenia Republicii Moldova se adreseaza Presedintelui Republicii Moldova si se depune numai de persoanele care au domiciliu legal si obisnuit în strainatate, la reprezentanta diplomatica sau institutia consulara a Republicii Moldova.


Informatie pregatita:
Departamentul registrelor informationale de stat
Pagina actualizata: 19.05.2015
Web-design by DPSN
Powered by AIM2
Search powered bylogo google
Copyright 2000-2015 ÎS CRIS REGISTRU