CENTRUL RESURSELOR INFORMAȚIONALE DE STAT
REGISTRU

Produse şi servicii

Pagina principală>Produse şi servicii> Eliberarea actelor de identitate şi evidenţa populaţiei>

Cetățenia RM Republicii Moldova

informații generale

lista documentelor,
termene și tarife

întrebari adresate frecvent

Informații generale:

Serviciile referitoare la cetăţenia Republicii Moldova includ examinarea cererilor privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaștere, redobândire și naturalizare, eliberarea adeverinței privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova, a adeverinței privind neapartenența la cetăţenia Republicii Moldova, a adeverinței prin care se garantează dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova și a adeverințelor privind alte probleme legate de cetăţenie.

Categorii de solicitanți:

Persoane care au atins vârsta de 18 ani și au temei de a dobândi cetăţenia Republicii Moldova în conformitate cu art.12, 17 și art.16 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000.

Renunțarea la cetăţenia Republicii Moldova se aprobă persoanelor care au atins vârsta de 18 ani, cu condiția prezentării adeverinței privind deținerea sau dobândirea cetăţeniei altui stat ori a garanției dobândirii cetăţeniei altui stat.

Cererea privind renunțarea la cetăţenia Republicii Moldova se adresează Președintelui Republicii Moldova și se depune numai de persoanele care au domiciliu legal și obișnuit în străinătate, la reprezențanta diplomatică sau instituția consulară a Republicii Moldova.


Informație pregatită:
Departamentul registrelor informaționale de stat
Pagina actualizată: 10.08.2015

Web-design by DPSN
Powered by AIM2
Search powered bylogo google
Copyright 2000-2015 ÎS CRIS REGISTRU