• Română
  • English
  • Русский

Terms and tariffs

Denumirea serviciului Termenul de prestare Preţul, lei
Eliberarea extrasului din registrul de stat (RSP, RST şi RSCV):    
a) pentru persoana juridică de drept public şi persoană fizică pentru care prezentarea gratuită a informaţiei este expres reglementată de lege (executor judecătoresc) 15 zile lucrătoare gratuit
b) pentru alte persoane juridice (pentru fiecare interpelare)b) pentru persoana juridică de drept privat, inclusiv notar şi avocat (pentru fiecare accesare în registru) 15 zile lucrătoare 60
10 zile lucrătoare 90
5 zile lucrătoare 120
3 zile lucrătoare 150
24 ore 180
Acordarea informaţiei, datelor statistice din Registrele de stat (RSP, RST şi RSCV) la comandă individuală: Conform contractului  
а) pentru persoane juridice finanţate în volum deplin din bugetul de stat;   gratuit
b)pentru alte persoane juridice şi fizice   preţ contractual
Acordarea informaţiei din Registrele de stat (RSP, RST, RSCV şi RSUD) prin intermediul SIA „ACCES-Web”:    
а) pentru persoane juridice finanţate în volum deplin din bugetul de stat;   gratuit
b) pentru alte persoane juridice, în dependenţă de cantitatea interpelărilor lunare(pentru fiecare interpelare);    
1-500 interpelări;   20
501-2000 interpelări;   18
2001 interpelări şi mai multe   15

Acordarea informaţiei din registrele de stat (RSP, RST, RSCV şi RSUD) prin intermediul SIA „COI”:

а) pentru persoane juridice finanţate în volum deplin din bugetul de stat;

  gratuit
b) pentru alte persoane juridice;   preţ contractual
Prestarea serviciilor informaţionale prin intermediul SIA „Personal”   preţ contractual
Organizarea conexiunii securizate la resursele informaţionale de stat prin reţeaua Internet (pentru un utilizator)   1025
Acordarea „Informaţiei privind vehiculul” prin intermediul:    
a) reţelei Internet 30
b) operatorilor de telefonie mobilă  preţ contractual