• Română
 • English
 • Русский

Necessary documents and general information

Informații generale

Întreprinderea de Stat “Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru” dispune de un sistem unic al  resurselor informaţionale de stat care conţine informaţii referitoare la persoanele fizice, persoanele juridice şi mijloacele de transport.

Astăzi, sistemul integrat al resurselor informaţionale de stat  din cadrul Sistemului Naţional Informaţional al Republicii Moldova reprezintă una din condiţiile de bază pentru edificarea societăţii informaţionale, un mecanism real pentru consolidarea unui stat de drept, care asigură calitatea procesului decizional, reprezintă “inima” prestării serviciilor informaţionale de diverse nivele şi tipuri, vectorul principal al stabilităţii social-economice, platforma pentru egalitate în educaţie şi cultură, baza pentru securitatea statală şi apărarea drepturilor omului.

Asigurarea accesului la resursele informaţionale are loc prin următoarele mijloace:

 • Accesarea datelor din registre  prin intermediul tehnologiilor Web – SIC “Acces-Web”
 • Mecanisme standardizate de obţinere a datelor din registrele informaţionale bazate pe Web-Service – Interfaţa Unică de Obiecte (Common Object Interface).
 • Acces public prin intermediul reţelei Internet - „Verifică Datele”.
 • Acces la datele statistice din registre prin intermediul tehnologiilor Web – SIA „Statistica”

În conformitate cu  art.23 al  Legii “Cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat” nr.467 din 21.11.2003, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor îndeplineşte, în numele Guvernului, funcţia de posesor al resurselor informaţionale de bază.

În conformitate cu art.12 al Legii cu privire la registre nr. 71 din 22.03.2007 şi Hotărîrii Guvernului nr.625 din 22.05.2008, Guvernul Republicii Moldova a atribuit ÎS “CRIS “Registru” funcţiile de  deţinător şi administrator al resurselor informaţionale de stat de bază, care sunt:

Toate celelalte resurse şi registre de stat fac parte la categoria „Resurse şi Registre Informaţionale de Stat departamentale”:

 1. Registrul de stat al transportului (RST)
 2. Registrul de stat al conducătorilor auto (RSCA)
 3. Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat

 

 

Prestarea serviciilor informaţionale prin intermediul SIC „Acces -web”

Accesul la informaţia din resursele informaţionale de stat se efectuează în bază de contract, prin utilizarea software-ului specializat - Sistemul informaţional de căutare (SIC) “ACCES-Web”:

 • persoana fizică (inclusiv cetăţeni străini, cu domiciliul în Republica Moldova) - numele, prenumele, patronimicul, data naşterii, numărul, seria, valabilitatea documentului de identificare al persoanei, numărul de identificare de stat – IDNP, imaginea grafică, etc.;
 • persoana juridică - denumirea întreprinderii, adresa juridică, numărul de înregistrare, genurile de activitate, filialele şi reprezentanţele, informaţia cu privire la reorganizarea întreprinderii, datele de identificare ale conducătorului sau fondatorilor etc.;
 • unitatea de transport – caracteristicile tehnice ale autovehiculului, (tipul UT, marca/modelul, culoarea, numărul de stat de înregistrare), datele agregatelor (numărul caroseriei, motorului, şasiului, codul VIN), numărul şi seria documentului de înmatriculare, posesorul, etc.

Serviciile informaţionale ale ÎS „CRIS „Registru”, realizate prin SIC „ACCES-Web”, oferă vizualizarea informaţiei necesare şi garantat veridice, în regim on-line şi non-stop (24 din 24).

Categoriile solicitanților

Categoriile solicitanţilor a serviciilor informaţionale prin intermediul SIC „ACCES-Web”:

 • persoane juridice de drept public (în scopul exercitării atribuţiilor de serviciu care se află în competenţa acestora, în conformitate cu actele legislative şi normative a Republicii Moldova în vigoare);
 • persoanele juridice de drept privat(în scopul verificării veridicităţii informaţiei din documente prezentate de către persoanele fizice şi juridice – clienţi pentru subscrierea la serviciile prestate de către persoanele juridice de drept privat).

Baza normativ-juridică

Prestarea serviciilor informaţionale se realizează în strictă conformitate cu legislaţia şi actele normative din domeniu, în baza unui Contract de prestări servicii informaţionale, încheiat între ÎS „CRIS „Registru” şi persoana juridică de drept public sau privat, la depunerea de către aceasta a unei cereri în scris prin care solicită accesul la resursele informaţionale de stat .

Denumirea Descarcă
modelul cererii de acordare/modificare a accesului la resursele informaţionale; Microsoft Word document Adobe PDF document
cerinţele faţă de mijloacele tehnice pentru accesul la sistemul informaţional de căutare “ACCESS-Web” Microsoft Word document Adobe PDF document

 

Contacte:

Pentru contractarea serviciilor informaţionale prestate prin intermediul SIC „ACCES-Web” sau a datelor statistice din registrele de stat, apelaţi la numerele de telefon 022-50-45-81, 022-26-95-74 sau contactați-ne la adresa electronică acces@registru.md