• Română
  • English
  • Русский
Eliberarea adeverinței ce conține date din Registrul de stat al transporturilor (seria TC)
  • privind confirmarea înmatriculării transportului sau radierii lui din RST;
  • privind confirmarea posesiei transportului de către persoanele fizice şi juridice;
  • privind confirmarea lipsei în RST a interdicţiilor asupra transportului;
  • privind confirmarea înregistrării în RST a interdicţiilor asupra transportului