• Română
 • English
 • Русский

Facilities

Eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP,VPP) participanților celui de-al Doilea Război Mondial, o singură dată; invalizilor care se deplasează cu vehicule speciale; persoanelor care au primit gratuit vehicule pe linia asigurărilor sociale

Categorii de solicitanți:

Proprietarul sau persoana împuternicită.

Documente necesare:

 • cererea - tip de model stabilit;
 • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoanei împuternicite;
 • certificatul de înmatriculare (dupa caz);
 • documentele ce confirma dreptul de proprietate asupra vehiculului (după caz);
 • decizia Casei Naționale de Asigurări Sociale la distribuirea vehiculului (după caz);
 • dovada achitării taxei pentru folosirea drumurilor sau a supunerii controlului tehnic periodic de stat;
 • dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă;
 • procura (după caz).
   
  Denumirea serviciului Termenul de prestare Prețul (lei)

  Eliberarea plăcilor de înmatriculare pentru mijloace de transport, din cele folosite anterior:

  • participanţilor celui de-al Doilea Război Mondial, o singură dată;
  • invalizilor ce se deplasează cu mijloace de transport speciale;
  • celor ce au primit gratuit mijloace de transport pe linia asigurărilor sociale.

  la momentul adresării

  gratuit