• Română
  • English
  • Русский
Confecțonarea și eliberarea plăcilor de înmatriculare noi

Confecţionarea şi eliberarea plăcilor de înmatriculare

Categorii de solicitanți:

  • Proprietari de vehicule (persoane fizice/juridice)

Documente necesare:

  • certificatul de înmatriculare (după caz);
  • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoane împuternicite;
  • documentele de proveniență (după caz);
  • dovada organului de poliție cu privire la neretragerea păcilor (după caz);
  • procura (pentru persoane juridice);
  • ștampila (pentru persoane juridice);
  • bonul de plată.