• Română
 • English
 • Русский

Facilities

Categorii de solicitanţi:

Proprietarul sau persoana împuternicită.

Documente necesare:

 • cererea - tip de model stabilit;
 • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoanei împuternicite;
 • certificatul de înmatriculare (după caz);
 • documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra vehiculului (după caz);
 • decizia Casei Naţionale de Asigurări Sociale la distribuirea vehiculului (după caz);
 • dovada achitării taxei pentru folosirea drumurilor sau a supunerii controlului tehnic periodic de stat;
 • dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă;
 • procura (după caz).
   
Denumirea serviciului Termenul de prestare Preţul (lei)

Eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP, VPP):

 1. participanţilor celui de-al Doilea Război Mondial, o singură dată;
 2. invalizilor ce se deplasează cu mijloace de transport speciale;
 3. persoanelor ce au primit gratuit mijloace de transport pe linia asigurărilor sociale

1 lună (VP);
(VPP) la momentul adresării

gratuit

 

 

NOTĂ: În cazurile în care proprietari ai vehiculelor sînt persoane ce nu au atins vîrsta de 15 ani, operaţiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către părinţi, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sînt persoane de la 15 la 18 ani, operaţiunile de înmatriculare se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanţilor lor legitimi – părinţilor, înfietorilor sau tutorilor.