• Română
  • English
  • Русский

Registration of vehicles

Înmatricularea mijloacelor de transport auto şi moto, precum şi remorcilor (în continuare - vehicule), se efectuează de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în persoana subdiviziunilor teritoriale de examinare şi evidenţă a transportului ale Departamentul identificare, înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto din cadrul Întreprinderii de Stat "Centrul Resurselor Informaţionale de Stat "Registru", conform prevederilor Regulilor de înmatriculare a mijloacelor de transport aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 08.11.1999.