• Română
 • English
 • Русский

Prior appointment for the examination

PROGRAMAREA LA PROBA TEORETICĂ

a examenului de obţinere a permisului de conducere în cadrul SCCA Chişinău:

Notă: Candidaţii programaţi pentru susţinerea probei teoretice a examenului de obţinere a permisului de conducere, la data şi timpul torentului respectiv, se prezintă la SCCA Chişinău, str. Salcîmilor 28 (etajul 2), cu 30 min înaintea timpului programat examinării, pentru urmarea procedurii de înregistrare şi verificare a corespunderii documentelor prezentate. 

 1. Programarea la proba teoretică a examenului de obţinere a permisului de conducere poate fi exercitată cu pînă la 90 zile înainte de data solicitată programării la examen. 
 2. Programarea la proba teoretică a examenului de obţinere a permisului de conducere se exercită la numărul unic al Call-centrului 14909, nemijlocit la SCCA Chişinău str. Salcîmilor 28 (etajul 3, biroul 301) şi online pe site-ul https://programari.registru.md.

PROGRAMAREA LA PROBA PRACTICĂ

a examenului de obţinere a permisului de conducere în cadrul SCCA Chişinău:

 1. Programarea la proba practică a examenului de obţinere a permisului de conducere poate fi exercitată cu pînă la 90 zile înainte de data solicitată programării la examen.
 2. Candidaţii examinaţi la proba teoretică conform programării şi apreciaţi cu calificativul „Admis”, vor fi examinaţi la proba practică pentru ziua susţinerii probei teoretice. 
  Cu referire la aliniatul precedent, în cazul dacă nu este posibilă examinarea la proba practică în ziua susţinerii probei teoretice (condiţii meteorologice nefavorabile, defectarea şi lipsa transportului special, numărul sporit de candidaţi, etc.), candidaţii respectivi se programează pentru proba practică pentru o altă zi, conform programului prevăzut la pct.1;
 3. Programarea la proba practică a examenului de obţinere a permisului de conducere se exercită la numărul de telefon (+373 22) 50-49-13 și nemijlocit la SCCA Chişinău, str. Salcîmilor 28 (etajul 3, biroul 301) .
 4. Programarea şi examinarea la proba practică a examenului în cadrul SCCA Chişinău, pentru persoanele repetente şi pentru cele care din careva considerente nu au susţinut proba practică în ziua susţinerii probei teoretice se petrece pe torente, după cum urmează:
  • ora 8-00min. – primul torent de examinare practică;
  • ora 10-00min. – al doilea torent de examinare practică; 
    

  Notă: Candidaţii programaţi pentru susţinerea probei practice a examenului de obţinere a permisului de conducere, la data şi timpul torentului respectiv, se prezintă la SCCA Chişinău, str. Salcîmilor 28 (etajul 3, biroul 301), cu 30 min înaintea timpului programat examinării, pentru înregistrare şi urmarea procedurii de verificare a corespunderii documentelor prezentate.

Atenţie! Programarea la serviciile ce vizează calificarea conducătorului auto: examinare la proba teoretică şi examinare la proba practică de conducere a vehiculului se efectuează gratuit. 

Prior appointment for the examination