• Română
  • English
  • Русский

Necessary documents and general information

Documentele necesare:

  • Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova sau buletinul de identitate provizoriu al cetăţeanului Republicii Moldova;
  • Actele doveditoare pentru efectuarea modificărilor solicitate (documentele de stare civilă, etc).

Categoriile de solicitanţi:

Cetăţenii Republicii Moldova

La cererea cetăţeanului Republicii Moldova în baza de date poate fi modificată informaţia privind naționalitatea sau apartenența etnică, limba maternă, părinţii, copiii fără eliberarea unui nou act de identitate

La cererea cetăţeanului Republicii Moldova în baza de date poate fi modificată informaţia privind naționalitatea sau apartenența etnică, limba maternă, părinţii, copiii fără eliberarea unui nou act de identitate