• Română
  • English
  • Русский

Frequently asked questions

Întrebare: Care sînt condiţiile de prestare a serviciului prin intermediul oficiului mobil?

Răspuns: Solicitantul trebuie să respecte unele condiţii:

  • să fie prezent la data, ora şi adresa, stabilită în cerere-comandă;
  • să ofere condiţii tehnice minimale: o încăpere de cel puţin 4m2, cu suport pentru echipamentul tehnic (masă, scaun) şi acces la reţeaua electrică (220 volţi);
  • să prezinte pachetul de acte necesare şi confirmarea faptului achitării serviciului.

În cazul nerespectării acestor condiţii serviciul nu va fi acordat, iar suma achitată pentru comanda oficiului mobil nu va fi restituită.

Întrebare: Care este programul de lucru al Oficiului mobil?

Răspuns: Oficiul mobil de documentare funcţionează conform programului, de luni pînă vineri, între orele 8.00 şi 17.00:

Întrebare: Care sînt modalităţile de achitare a plăţilor pentru comandarea serviciului OMD şi pentru serviciile prestate de OMD?

Răspuns: Plata pentru comandarea serviciului OMD se efectuează:

  • on-line prin intermediul cardului bancar;
  • în oficiile teritoriale ale ÎS "Poşta Moldovei" *;
  • în oficiile teritoriale ale băncilor care deservesc ÎS "CRIS "Registru" *;
  • prin transfer în contul ÎS "CRIS "Registru".

* - la achitarea prin aceste metode se eliberează bon de plată.

Întrebare: Cum poate fi modificată comanda OMD?

Răspuns: Solicitantul poate modifica data, ora şi adresa din comanda întocmită anterior, doar în cazul în care a rămas cel puţin 1 zi lucrătoare pînă la executarea comenzii. Pentru modificarea perioadei rezervate şi/sau adresei sau pentru a anula comanda solicitantul informează operatorul Call-centru la număr de telefon 0-22-25-70-70 (în cazul comenzilor electronice sau la telefon) sau anunţă inspectorul biroului teritorial respectiv, unde a depus cererea pentru comanda oficiului mobil.

Deplasarea OMD va fi efectuată reieşind din modificările operate în comandă