• Română
  • English
  • Русский

Facilities

Categoria de cetăţeni ai Republicii Moldova, care beneficiază de înlesniri la documentarea cu acte de identitate ale Sistemului Naţional de Paşapoarte (documentul se eliberează gratis):

Denumirea serviciului Tarif (lei)

Deplasarea oficiului mobil de documentare:

 

a) în instituţie medicală, pentru prestarea serviciului de eliberare a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova copilului cu vîrsta sub 1 an, care va pleca la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii

gratuit

b) pentru prestarea serviciului de eliberare a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova persoanei cu dizabilitate severă (invalid de gradul I), care va pleca la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială sau în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii
c) pentru prestarea serviciului de eliberare a buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova în schimbul paşaportului de tip sovietic persoanei imobilizate