• Română
  • English
  • Русский
Înregistrarea persoanei la domiciliu (în cazul deţinerii actului de identitate de uz intern de generaţia I)/reşedinţă (R)

Înregistrarea persoanei la domiciliu/reşedinţă (R): + 10 (taxa de stat)

Serviciul se acordă de către toate secţiile (birourile) evidenţă şi documentare a populaţiei pentru cetăţenii Republicii Moldova, iar pentru străini de către Biroul migraţie şi azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova: