• Română
  • English
  • Русский

Facilities

Înlesniri la eliberarea pașaportului cetățeanului RM:

Denumirea serviciului Termenul de prestare Tarif (lei)

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA):

 

 

a) participantului la cel de-al doilea război mondial

30 zile calendaristice

gratuit

b) copilului rămas fără ocrotire părintească, copilului cu dizabilităţi (invalid) şi copilului cu vîrsta sub 1 an, care va pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii,
c) copilului rămas fără ocrotire părintească şi copilului cu dizabilităţi (invalid) care va pleca peste hotarele Republicii Moldova la studii, conform acordului interguvernamental sau interministerial în temeiul confirmării eliberate de Ministerul Educaţiei
d) persoanei cu dizabilitate severă (invalid de gradul I) şi persoanei care a atins vîrsta de pensionare conform Legii nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, care va pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială cu cel mult 60 de zile înaintea eliberării biletului de reabilitare/recuperare sau a demersului Ministerului Sănătăţii1
e) persoanei cu dizabilitate accentuată (invalid de gradul II) care va pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială, cu cel mult 60 de zile înaintea eliberării biletului de reabilitare/recuperare sau în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii, o singură dată1

30 zile calendaristice

reducere 50%

f) copilului cu vîrsta sub 1 an, care va pleca la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii

24 ore

gratuit

6 ore

3 ore

g) Eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova (РА) dacă nu deţine paşaport valabil:

  • copilului cu vîrsta sub 1 an, care va pleca la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii

     

1 oră

gratuit

j) Examinarea cererii privind autorizarea emigrării a pensionarului cu limită de vârstă sau a persoanei cu dizabilitate severă (invalidului de gradul I) 45 zile calendaristice 302
(pentru fiecare chestionar)

1în condițiile prevederilor HG nr.210 din 24.03.2014, persoanele care declară pierderea sau furtul pașaportului, aflat în termen de valabilitate sau prezintă pașaportul deteriorat, aflat în termen de valabilitate, nu beneficiază de înlesniri

2La solicitarea serviciului de examinare a cererii pentru autorizarea emigrării, şi a cererii pentru eliberarea paşaportului cetăţeanului RM, nu se achită tariful de 30 de lei pentru întocmirea chestionarului