• Română
  • English
  • Русский

Facilities

Categoriile de cetăţeni care beneficiază de înlesniri la eliberarea buletinului de identitate electronic (e-CA):

Denumirea serviciului Termenul de prestare Tarif (lei)
a) la prima eliberare, inclusiv la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974)

30 zile calendaristice

570

a1) la prima eliberare a buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova domiciliat în localitate din stînga Nistrului și în municipiul Bender;

a2) la prima eliberare a buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974);

a3) la prima eliberare a buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor menţionate la lit. a1) şi lit. a2)

b) persoanei cu dizabilitate severă, accentuată sau medie (invalid de gradul I, II sau III), la schimbarea1 buletinului de identitate nevalabil, inclusiv a celui provizoriu
c) persoanei care conform cadrului legal al Republicii Moldova are statut de veteran de război, la schimbarea1 buletinului de identitate nevalabil o singură dată
d) participantului la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, la schimbarea1 buletinului de identitate nevalabil o singură dată
e) victimei traficului de fiinţe umane, care nu deţine buletin de identitate
f) persoanei care se află la întreţinerea statului într-o instituţie socială rezidenţială, la schimbarea buletinului de identitate nevalabil, inclusiv a celui provizoriu, în cazul deteriorării, precum și la declararea pierderii sau furtului acestora
g) donatorului voluntar permanent de sînge şi/sau componente sanguine, o singură dată, dacă nu a beneficiat de această înlesnire la eliberarea buletinului de identitate
h) în cazul schimbării, în condiţiile legii, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor, în baza scrisorii de garanţie eliberate de autoritatea publică locală respectivă:

30 zile calendaristice

 

h1) titularului buletinului de identitate electronic (eCA)

 

gratuit

h2) titularului buletinului de identitate (CA) de generaţia II

 

570

i) În cazul schimbării adresei de domiciliu a titularului buletinului de identitate electronic (eCA) sau buletinului de identitate (CA) de generația II

24 ore

700

j) Preschimbarea buletinului de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova (eCA) la solicitarea actualizării certificatului cheii publice pentru buletinul de identitate electronic confecţionat pe bază de hîrtie Teslin  24 ore gratuit

1în condițiile prevederilor HG nr.210 din 24.03.2014, noțiunea de schimbare a buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu, nu prevede eliberarea buletinului de identitate în schimbul documentului valabil, deteriorat, declarat pierdut sau furat.