• Română
  • English
  • Русский

Other services

La documentarea vehiculelor pe lîngă serviciile de bază, sînt acordate un şir de servicii auxiliare, dintre care acordarea asistenţei la perfectarea contractului de înstrăinare a vehiculului (agregatului), înregistrarea vehiculelor care se află la evidenţă în afara zonei de deservire a subdiviziunii de examinare şi evidenţă a transportului, desfăşurarea verificărilor privind înmatricularea vehiculului în caz de pierdere / deteriorare a documentelor atestătoare de drept, sau în baza xerocopiilor acestora, înregistrarea şi eliberarea documentului de formă stabilită, ce confirmă dreptul de proprietate asupra agregatului cu număr, importat, al vehiculului, sau a dreptului de proprietate asupra agregatului vehiculului, anterior trecut la cheltuieli, eliberarea la cerere a xerocopiei documentului aflat la păstrare în arhivă ş. a.