• Română
  • English
  • Русский

Necessary documents and general information

Date generale

La solicitare cetăţeanului i se eliberează copia documentului aflat la păstrare în arhivă.

Categorii de solicitanţi:

Proprietarul sau persoana împuternicită.

Documente necesare:

  • Cererea;
  • buletinul de identitate al solicitantului;
  • procura (după caz).