• Română
  • English
  • Русский

Necessary documents and general information

Date generale

Serviciul presupune identificarea mijlocului de transport, inclusiv prin contururile criminologice, verificarea în baza actelor din arhivă şi în baza răspunsurilor de la instituţiile la care s-au făcut interpelări, verificarea în aspectul restricţiilor şi împuternicirilor.
Solicitantul depune cererea la Direcţia înregistrare a transportului şi calificarea conducătorilor auto ( mun. Chişinău, str. Salcîmilor 28) sau prin intermediul subdiviziunilor teritoriale.

Categorii de solicitanţi:

Proprietarul sau persoana împuternicită.

Documente necesare:

  • Cerere;
  • buletinul de identitate al solicitantului;
  • documentele / copiile disponibile;
  • expertizele efectuate (după caz);
  • procura (după caz).