CENTRUL RESURSELOR INFORMAȚIONALE DE STAT
REGISTRU

Pagina principală>

Documentarea conducatorilor auto

Permisul de conducere naţional al Republicii Moldova

Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să posede permis de conducere corespunzător categoriei / subcategoriei în funcţie de tipul, destinaţia şi particularităţile de conducere a vehiculului.

 

informaţii generale

termene şi tarife

înlesniri

întrebări adresate frecvent

Modele:

Permisul de conducere naţional al Republicii Moldova :

Permisul de conducere naţional al Republicii Moldova (2008) Permisul de conducere naţional al Republicii Moldova (2008)

Obţinerea permisului de conducere naţional al Republicii Moldova se efectuează prin 3 modalităţi:

  1. examen,
  2. restabilire
  3. preschimbare.

Obţinerea permisului de conducere prin examen şi condiţiile necesare admiterii la examenul pentru obţinerea permisului de conducere, procedura de restabilire şi cea de preschimbare, condiţiile de vârstă, actele necesare pentru formarea dosarului de documentare sunt descrise amănunţit la capitolele respective de pe link-urile www.mtic.gov.md, accesând Hotărârea Guvernului nr. 1452 din 24.12.2008. Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier şi www.mtic.gov.md, accesând Ordinul ministrului dezvoltării informaţionale nr. 69 din 8 august 2008. Despre aprobarea Instrucţiunilor privind permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier, în care veţi putea face cunoştinţă cu întregul mecanism de admitere la examenul pentru obţinerea permisului de conducere şi procedura de desfăşurare a acestui examen, inclusiv drepturile şi obligaţiunile persoanei deservite şi a autorităţii de examinare, cât şi procedurile de preschimbare – restabilire a permiselor de conducere. 

Serviciile acordate în cadrul Direcţiei documentare conducători auto pentru obţinerea permisului de conducere:

  • Obţinerea primară a permisului de conducere după cursurile organizate de unităţi licenţiate pentru categoriile de vehicule A, B, BE şi subcategoriile de vehicule A1, A2, B1.
  • Obţinerea unei noi categorii/subcategorii de vehicule a permisului de conducere după cursurile organizate de unităţi licenţiate;
  • Preschimbarea permisului de conducere naţional de modelul DL1995 pe un permis de conducere naţional de modelul DL2008;
  • Preschimbarea unui permis de conducere emis de un alt stat cu permis de conducere naţional al Republicii Moldova;
  • Restabilirea permisului de conducere urmare pierderii, furtului, distrugerii sau preschimbării cu un permis de conducere emis de un alt stat;
  • Obţinerea permisului de conducere naţional în baza actelor de şcolarizare emise de un alt stat.

Informaţie pregatită:
Direcţia documentare conducători auto:
Pagina actualizată: 29.12.2010
Web-design by DPSN
Powered by AIM2
Search powered bylogo google
Copyright 2000-2015 ÎS CRIS REGISTRU