CENTRUL RESURSELOR INFORMAȚIONALE DE STAT
REGISTRU

Despre întreprindere

Pagina principală>Despre întreprindere>

Informaţie generală

Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” (ÎS „CRIS „Registru”) este una din întreprinderile subordonate ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, menită să realizeze proiecte de integrare şi formare a resurselor informaţionale de stat. Mai mult decît atît,  ÎS „CRIS „Registru” este unicul furnizor de produse şi servicii informaţionale pe piaţa tehnologiilor informaţionale din Republica Moldova, dat fiind faptul că deţine drepturi exclusive în ceea ce priveşte acordarea unor anumite servicii informaţionale şi elaborarea produselor, inclusiv de importanţă statală.

Activitatea

Activitatea de bază a întreprinderii este orientată spre atingerea scopului de importanţă statală al secolului XXI – informatizarea Republicii Moldova şi edificarea societăţii informaţionale prin realizarea Strategiei naţionale „Moldova electronică”.

Gradul înalt de înzestrare tehnică şi tehnologică, potenţialul ştiinţific şi intelectual, precum şi producerea diverselor servicii informaţionale oferă ÎS „CRIS „Registru” posibilitatea de a pleda în calitate de contractor general privind crearea Sistemului informaţional naţional şi subsistemelor de bază ale acestuia, precum şi de a participa activ la formarea sistemului naţional de prestare a serviciilor informaţionale în Republica Moldova, în special a celor electronice. 

Registrele de stat

Sistemul integrat al resurselor informaţionale de stat al Sistemului informaţional naţional este una din condiţiile de bază pentru consolidarea unei societăţi informaţionale. Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” este deţinătorul principalelor resurse informaţionale de stat.
Resursele informaţionale de stat se divizează în cele de bază şi cele departamentale.

În categoria celor de bază intră:

La cele departamentale se referă:

Promovarea societăţii informaţionale

  • Crearea şi promovarea industriei informaţionale în Republica Moldova
  • Instruirea funcţionarilor publici şi a societăţii în întregime pentru asigurarea activităţii vitale în condiţiile societăţii informaţionale
  • Integrarea Republicii Moldova în spaţiul informaţional european şi mondial

Informaţie oferită:
Secţia asistenţa informaţională
Actualizat: 17.06.2015

Web-design by DPSN
Powered by AIM2
Search powered bylogo google
Copyright 2000-2015 ÎS CRIS REGISTRU